EKOKARDİYOGRAFİ (EKO) NEDİR?

Ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları yoluyla yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir.  Kalp ultrasonu olarak adlandırılabilir. Ekokardiyografi göğüs ön duvarı yüzeyinde jel ve alete bağlı bir prob (uç) aracılığıyla yapılır. Girişimsel olmayan ağrısız bir yöntemdir.

Çocuk Ekokardiyografi

EKO’nun çocuklarda uygulanmasıdır. Özel çocuklara uygun problar ve uzmanlık gerektirir. Güvenli, ağrısız ve radyasyon içermeyen bir tetkiktir. İşlem yapılırken çocuğun göğsüne jel sürülür ve kalp görüntüleri küçük bir monitörde izlenir. Bu yöntem kalbin yapısı ve işlevi hakkında çeşitli bilgiler edinmemizi sağlar.

Çocuklarda Neden Ekokardiyografi Yapılır?

·         Stetoskop vasıtasıyla işitilen üfürümlerin nedenini bulmak,

·         Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek,

·         Kalp işlevlerini değerlendirmek,

·         Doğumsal kalp hastalıklarına tanı koymak,

·         Morarma ve sık nefes alma gibi bulguları olan bebeklerde kalp hastalığını araştırmak,

·         Kalp büyümesinin, göğüs ağrılarının veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak,

·         Spor öncesi tarama,

·         Saptanmış delik ve darlıkların veya diğer yapısal bozuklukların izlenmesi,

·         Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) saptamak,

·         Kalbin içindeki pıhtı ve tümörlerin değerlendirilmesi,

·         Doğumsal kalp hastalıkları nedeniyle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek,

·         Kalbin etrafında sıvı toplanması durumunda sıvı miktarının, cinsinin değerlendirilmesi,

·         Kawasaki hastalığı,

·         Akut eklem ve kalp romatizmasını değerlendirmek,

·         Down sendromu, Williams gibi genetik hastalığı olan çocuklarda varsa kalp bulgularını saptamak,

·         Düşmeyen ateşte kalp iltihaplanmasını (infektif endokardit) araştırmak,

·         Kalbi etkileyen diğer romatizmal veya süreğen hastalıkların (yüksek tansiyon, kas hastalıkları vb.) sonuçlarını izlemek için yapılabilir.

İçeriğinizi bu alana yazabilirsiniz.