Eğitim :

 • Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992
 • Tıpta Uzmanlık: Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 1997
 • Yan Dal Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji, 2003

Lisans Eğitimlerinde Anlatılan Dersler :

 • Kalp ve Dolaşım Sistemi Pratik Uygulama
 • Pediatrik EKG değerlendirilmesi
 • Pediatrik ritim bozuklukları
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Konjestif kalp yetersizliği
 • Miyokarditler
 • İnfektif Endokardit
 • Akut Romatizmal Ateş

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

 • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Association for European Paediatric Cardiology (AEPC)
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği

UNICEF

 • Tabip Odası Mersin Şubesi
 • GİŞKAD (Girişimci İş Kadınları Derneği)

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun Bugüne Kadar Bulunduğu Başlıca Görevler:

 • 1986-1992: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1993: Pratisyen hekim, Amasya Gümüşhacıköy Sağlık Ocağı
 • 1993-1997: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
 • 1997-1999: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kozan Devlet Hastanesi
 • 2000-2003: Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal İhtisası, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1999-2005: Yardımcı Doçent Dr., Mersin Üniversitesi
 • 2005-2012: Pediatrik Kardiyoloji Doçenti, Mersin Üniversitesi
 • 2006: Evelina Children Hospital, London, İnvaziv Kardiyoloji
 • 2012-2018: Pediatrik Kardiyoloji Profesörü, Mersin Üniversitesi

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun idari ve diğer görevler:

 • 2003: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesinin Kurucusu
 • 2003-2018: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi Bilim Dalı Başkanı
 • 2009-2010: Mersin 1 Nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • 2010-2011: Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyon Üyeliği
 • 2011-2017: Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı (4.10.2011-halen)
 • 2017-halen: Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • 2017-halen: Milli Pediatri Derneği Mersin Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun akademik Kariyeri:

 • Yardımcı Doçent Dr. : Mersin Üniversitesi, 1999
 • Doçent Dr. : Pediatrik kardiyoloji, 2005
 • Profesör Dr. : Pediatrik Kardiyoloji, Mersin Üniversitesi, 2012

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun Tezleri:

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun Tıpta Uzmanlık Tezi

Yenidoğanın Hipoksik İskemik Ensefalopatisinde İki Yıllık İzlem ve Prognoz, Ankara, 1997  Tez danışmanı: Prof. Dr. Sezen Sarıbaş

Çocuk Kardiyoloji Profesörü Prof.Dr.Olgu Hallıoğlu’nun Yan Dal Uzmanlık Tezi:

Tüm Düzeltme Ameliyatı Yapılmış Fallot Tetralojili Hastalarda Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma ve Aritmi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, Ankara, 2003 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alpay Çeliker

Yöneltilen Tezler :

 • GÜMÜŞ GÖKHAN, (2016) Romatizmal karditli çocuklarda mikrorna profilinin arastırılması, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • KEÇELI MERYEM, (2013) Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda T dalga alternansı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • ÇITIRIK DERYA, (2012) Monocrotaline ile pulmoner hipertansiyon olusturulan sıçanlarda bosentan, sildenafil ve kombine tedavi uygulaması, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • GÜRER GÜLIZ, (2011) Preterm bebeklerde patent duktus arteriozus degerlendirilmesinde NT-proBNP düzeylerinin ekokardiyografi ile korelasyonu, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • BALCI SİBEL, (2010) TNF-α-308, IL-10-1082 gen polimorfizmlerinin romatizmal kalp hastalığının şiddeti ve duyarlılığı ile ilişkisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı