BEBEKLERDE KALP SORUNLARI

Kalp hastalıkları denince aklımıza ileri yaş gelse de, gençler ve çocuklarda da azımsanmayacak kadar fazla görülmektedir. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları daha ön planda iken yaş ilerledikçe kazanılmış enfeksiyon ve romatizma gibi nedenler daha ön plana çıkmaktadır.

ENDOKARDİT
GİRİŞİMSEL KONJENİTAL KARDİYOLOJİ
ÇOCUKLARDA KALP SAĞLIĞI
ÇOCUKLARDA OBEZİTE VE KALP SAĞLIĞI

YENİDOĞAN BEBEKLERDE KALP SORUNLARI

Yeni doğan her 100 bebekten 1’inde doğumsal kalp anomalisi görülmektedir. İlk ayında bazı bulgular gözden kaçarsa ölümcül sonuçlar oluşabilir. Maalesef ciddi kalp sorunlarının birçoğunda üfürüm bile duyulmamaktadır.

Çocuklarda Kalp Sağlığı

Kalp hastalıkları denince aklımıza ileri yaş gelse de, gençler ve çocuklarda da azımsanmayacak kadar fazla görülmektedir.

Çocuklarda Obezite ve Kalp

Obesite atardamarlarda sertleşme ile karakterize olan ateroskleroz ile ilişkilidir.

Girişimsel Konjenital Kardiyoloji

Aort koarktasyonu duktus arteriozusun yakınında aortada oluşan katlantıdır. Oldukça sık görülen bir anomalidir.

Endokardit

Endokardit kalp kapaklarının ve kalp ve damarların içte yer alan tabakası olan endotel tabakasının mikrobik (bakteriyel) enfeksiyonudur.